Любопитно: Електричеството в самолета

Електричеството в самолета

Някога в самолета имаше само един, по право два еднакви електрически уреда: магнетите на мотора. Тия апарати, движени от мотора посредством зъбни колела, дават слаб ток с низко напрежение и го превръщат в ток с високо напрежение, който пали сместа в цилиндрите. След това, още през войната 1914-18 год. самолетите почнаха да се снабдяват с приемни и предавателни радиостанции ; нужната за тях електрическа енергия се набавяше от сухи елементи, акумулатори или електрогенератори, движени от ветреница - витло, изложено на попътната струя. Когато започнаха летения на големи височини, гдето температурата е много низка, явиха се дрехи с електрическо отопление; ток за тях се добиваше или от акумулатори, или от същата ветреничка.

След войната се явиха разни електрически бордни уреди като жироскопичен хоризонт, далечен компас, показател на нивото на горивото, термометри и др., електрическо осветление, сигнализация и фарове, електрически уреди за пускане мотора в ход, за изменение стъпката на витлото, за прибиране на колесника и пр. Във военните самолети с електричество се обслужват картечниците в крилото и бомбопускателите; в модерните пътнишки самолети в Америка всеки пътник има лампичка, електрическа запалка и контакт за самобръсначка, както и отделен радиоприемник - да слуша музика по свой избор.

За всичко това се иска значителна електрическа енергия - големите самолети консумират около 1000 вата, а някои имат инсталации с по няколко киловата.

Такова количество вече не може да бъде добито от ветреница; затова новите самолети имат специален генератор, който се движи от отделно зъбно колело на моторната ос. Но това снабдяване има неудобството, че се прекратява когато моторът не работи; наистина, акумулаторите отчасти отстраняват това неудобство, но те са твърде тежки и несигурни. Поради това, най-новите големи самолети се снабдяват с отделна електрогенераторна група, която дава ток и когато моторите не работят - при престой на самолета на земята или на морската повърхност. С това се разрешава и въпроса за радиопредаването след кацане на самолета - което е особено важно за кацнали поради повреда на мотора водосамолети и летящи лодки.

Всичко това усложнява много електрическата инсталация на съвременния самолет; поради това, напоследък се създаде и нова специалност - самолетен електротехник. Безспорно, появата на тия специалисти ще доведе до нови използувания на електричеството на борда на самолетите за да се допринесе и в това отношение за пълното им усъвършенствуване.

Източник: http://ivsto.hit.bg